Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Kształcenie przez całe życie w Dwumieście (2015-2021)

Miasto Frankfurt nad Odrą wdraża system komunalnego zarządzania oświatą, który oparty jest na danych dotyczących edukacji. Jego celem jest wzmocnienie oraz dalszy rozwój Dwumiasta jako miejsca kształcenia.

„Międzynarodowe miejsce kształcenia” jest jednym z trzech strategicznych celów Koncepcji Zintegrowanego Rozwoju Miasta (INSEK) oraz Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2014-2020. W tym zakresie planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiększenie aktywnego udziału w procesie kształcenia, wspieranie wielojęzyczności oraz podjęcie środków w celu zabezpieczenia kadry kształceniowej. Transgraniczna współpraca odgrywa pod tym względem szczególną rolę.

 W celu realizacji powyższych założeń zostały powołane w obszarze kształcenia specjalne struktury, jak  Grupa Robocza ds. Kształcenia i Rada ds. Kształcenia pełniąca funkcję strategicznego gremium. Organizowana raz do roku Słubicko-Frankfurcka Konferencja ds. Kształcenia ma na celu aktywizowanie dalszych jednostek edukacyjnych oraz mieszkańców. W ramach procesu monitoringu edukacji zostaną przygotowane oraz udostępnione do użytku odpowiednie bazy danych.

Projekt „Kształcenie przez całe życie w Dwumieście” jest dofinansowany przez Ministerstwo Federalne ds. Nauki i Badań oraz Europejski Fundusz Socjalny w ramach programu „Kształcenie integruje”.