Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Międzykomunalna współpraca w Dwumieście (2010-2014)

Realizacja projektu „Międzygimnna Międzykomunalna współpraca w Europejskim Dwumieście“ (IKZED) przypadała na okres od 01.11.2010 do 30.06.2014. Partnerami projektu było miasto Frankfurt nad Odrą wraz z gminą Słubice. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg IVA w wysokości ok. 1.3 Mln Euro. Do najważniejszych osiągnięć projektu należą:

  • utworzenie Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji jako wspólnego biura obu administracji miejskich,
  • powołanie Słubicko-Frankfurckiej Grupy Sterującej jako długotrwałego, wspólnego gremium składającego się m.in. z Nadburmistrza Frankfurtu n. Odrą i Burmistrza Słubic,
  • rozwój i wdrożenie wspólnej marki „Frankfurt (Oder) & Słubice – Ohne Grenzen Bez Granic”,
  • utworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń w wydaniu internetowym „Kultura bez granic”,
  • decyzja o zaktualizowanej wersji Planu Działania w latach 2014-2020 podczas wspólnego zebrania Rady Miejskiej Frankfurtu nad Odrą i Słubic dnia 08.05.2014 r.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego wspierającego współprację trangraniczną Polski (Województwo Lubuskie) oraz Landu Branderburgia 2007-2013. Przekraczając granice poprzez wspólną inwestycję w przyszłość