Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Obszar działania IV: Komunikacja i partycypacja

Wizja dla naszego Dwumiasta w obszarze działania Komunikacja i partycypacja w 2030 r.:

1. Komunikacja w Dwumieście jest bezpośrednia, zorientowana na grupy docelowe, inkluzyjna, nowoczesna, kreatywna i transgraniczna

2. Mieszkańcy Dwumiasta angażują się na rzecz Europejskiego Dwumiasta otwartego na świat

3. Dwumiasto ma "przejrzystą administrację", która oferuje możliwości bezpośredniego, transgranicznego współdecydowania

Przykłady wspólnie zrealizowanych działań w powyższym obszarze współpracy:

  • Utworzenie Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji jako wspólnej instytucji administracji obu miast w zakresie współpracy transgranicznej (2011)
  • Wspólne gremia administracyjno-polityczne: Słubicko-Frankfurcka Grupa Sterująca  Burmistrzów miast (od 2011, spotkania raz w miesiacu), Wspólna Komisja Radnych Europejskiego Dwumiasta, Wspólne sesje obu Rad Miejskich
  • Dwujęzyczna strona internetowa poświęcona współpracy transgranicznej: frankfurt-slubice.eu (2011 - 2018), frankfurt-oder.de/Kooperationszentrum (od 2018)
  • Regularna wymiana informacji między dwoma biurami prasowymi (od 2019 r.)
  • Opracowanie nowych, transgranicznych formatów wydarzeń dla mieszkańców: Słubicko-Frankfurcki Dzień Dziecka (od 2017 r.), "Tłusty Czwartek" (od 2017 r.), Wielkanoc Dwumieście (od 2018 r.)

 Wybrane cele na lata 2020-2030 w obszarze działania Komunikacja i partycypacja:

  • Stworzenie oferty transgranicznej komunikacji online
  • Wspieranie transgranicznych projektów realizowanych przez mieszkańców

Dalsze informacje z obszaru współpracy znajdują się w AKTUALNOŚCIACH.