Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Europejskie modelowe miasto (2017-2019)

Projekt "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice & Frankfurt nad Odrą" był realizowany od 01.04.2017 do 31.12.2019. Budżet projektu wynosił blisko 1,2 mln euro, z czego 85% środków pochodziło z programu Brandenburgia - Polska INTERREG VA 2014-2020 a 15% stanowiło wkład własny. Partnerami projektu byli: miasto Frankfurt nad Odrą, gmina Słubice oraz Uniwersytet Europejski Viadrina. Realizując projekt współpracowaliśmy z Brandenburską Orkiestrą Państwową we Frankfurcie nad Odrą, ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury SMOK i Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji SOSiR.

Do najważniejszych celów projektu należało wzmocnienie transgranicznej współpracy między wydziałami merytorycznymi administracji oraz zacieśnienie współpracy obu administracji z instytucjami  z obszaru edukacji, kultury, sportu i turystyki. Dzięki wdrożonym działaniom udało nam się wzmocnić transgraniczny charakter wydarzeń i ofert oraz zwiększyć liczbę uczestników korzystających z oferty kraju sąsiada.

Najważniejsze działania i rezultaty projektu:

- kurs nauki języka sąsiada oraz angielskiego dla ok. 100 pracowników administracji miejskiej

- utworzenie wspólnych struktur w obszarze edukacji i kształcenia: Słubicko-Frankfurcka Grupa Robocza ds. Kształcenia, Słubicko-Frankfurcka Rada ds. Kształcenia jako gremium doradcze obradujące dwa razy w roku, Słubicko-Frankfurckie Forum ds. Kształcenia odbywające się raz w roku dla okołu 100 uczestników

- realizacja pilotażowych projektów turystycznych, takich jak: "Wiosenna wycieczka rowerowa  do Lebus – w krainie miłka wiosennego" oraz "Miasto podzielone, miasto połączone - zwiedzanie z przewodnikiem po Dwumieście”

- realizacja następujących wydarzeń transgranicznych: Dzień Europy, Dzień Dziecka, piknik organizacji pozarządowych, projekt bożonarodzeniowy Brandenburskiej Orkiestry Państwowej, przedstawienie teatralne w wykonaniu polsko-niemieckiego teatru młodzieżowego oraz prezentacja oferty Dwumiasta na festiwalu "Pol'And Rock"

- uchwalenie Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030 na wspólnej sesji rad miejskich 12.12.2019 r.