Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Projekt Common Ground Frankfurt (Oder) – Słubice 2022-2025

01.09.2022 r. rozpoczęła się realizacja trzyletniego projektu Europejskiego Dwumiasta Słubice - Frankfurt nad Odrą, dofinansowanego kwotą 175.000 EUR przez Fundację Roberta Boscha. Projekt dotyczy:
-  pratycypacji obywateli w procesie rozwoju transgranicznego, przyjaznego dla klimatu i zintegrowanego centrum Dwumiasta do 2035 roku,
- utworzenie stałych struktur dot. transgranicznej partycypacji obywatelskiej,
- realizacji pomysłów obywateli na zaprojektowanie wspólnej przestrzeni miejskiej w promieniu około jednego kilometra wokół mostu miejskiego.

Oprócz miasta Frankfurt nad Odrą i gminy Słubice w projekt zaangażowanych jest czterech następujących partnerów z obszaru społeczeństwa obywatelskiego, których zadaniem jest dotarcie do różych grup obywateli:
- Quartiersmanagement Innenstadt - Beresinchen
- ARLE Frankfurt (Oder)
- Polsko-niemieckie stowarzyszenie mieszkańców "Unsere Miasto - Nasze Stadt e.V.”
- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Słubice

Projekt wspierany jest również przez Euroregion Pro Europa Viadrina oraz Instytut Zarządzania Konfliktami Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

2 września 2022 r. ponad 160 osób z obu stron Odry wzięło udział w pierwszym dużym wydarzeniu w ramach projektu - transgranicznym spacerze miejskim oraz słubicko-frankfurckim pikniku obywatelskim na temat transgranicznego rozwoju miast. Podczas wspólnego pikniku,  przy czterech stołach warsztatowych, zbierano pomysły w obszarach "mobilność", "miejsca spotkań", "aktywności" i "zieleń” w przestrzeni miejskiej.

Oceniając wyniki pikniku obywatelskiego, wyróżnić można działania, które dadzą się zrealizować w krótkim czasie oraz te, które można zrealizować w dłuższej perspektywie. Projekty długoterminowe, takie jak budowa plaży nad Odrą i baru plażowego po stronie Słubic, pozyskanie pływającej sceny na Odrze, zmniejszenie ruchu drogowego we wspólnym centrum miasta, przekierowanie ruchu samochodowego przez nowy most pomiędzy Lebuser Vorstadt a osiedlem Krasińskiego, będą omawiane podczas kolejnych warsztatów i spotkań, a następnie poddane procesowei decyzyjnemu.

Spośród krótkoterminowych pomysłów partnerzy projektu wybrali osiem do ewentualnej realizacji w 2023 roku:
- utworzenie miejsc postojowych dla rowerów,
- budowa stałych stołów do pikników, gry w szachy itp.
- promowanie wspólnych działań, takich jak godzina tańca nad Odrą czy „Lato placów zabaw”
- utworzenie przyjaznej dla użytkownika, wielojęzycznej „aplikacji do wspólnych spotkań”
- transgraniczne spacery, warsztaty ekologiczne
- montaż domków dla ptaków i innych miejsc dokarmiania zwierząt
- akcja sprzątania łąk nad Odrą w Słubicach, lepsza dostępność przy niskim stanie wodzie
- nasadzenie roślin odpornych na suszę w pobliżu mostu.

Pomysły zostaną dopracowane tak, aby na początku 2023 roku można je było poddać pod głosowanie za pomocą funkcji dwujęzycznej ankiety w aplikacji miejskiej Frankfurtu.

Drugi słubicko-frankfurcki piknik obywatelski odbędzie się 12 maja 2023 r. w Słubicach.