Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Obszar działania I: Kształcenie

Wizja dla naszego Dwumiasta w obszarze działania Kształcenie w 2030 r.:

1. Mieszkańcy Dwumiasta znają oferty kształcenia po obu stronach, mają do nich dostęp oraz możliwość, aby z nich korzystać.

2. Dwumiasto jest międzynarodowe, wielojęzyczne i otwarte na świat.

3. Dwumiasto jest centrum kompetencji w zakresie transgranicznego kształcenia, dokształcania i rynku pracy.

 

Przykłady dotychczasowych działań:

  • Realizacja projektu Interreg "Język sąsiada w Dwumieście" (2019-2022) - wspólnie z gminą Słubice i RAA Brandenburgia
  • Opracowanie "Pierwszego raportu kształcenia 2018"
  • Zatwierdzenie projektu "Doświadczyć Dwumiasta" (rozpoczęcie realizacji projektu 1.1.2021 r.)
  • Wydanie broszury na temat wielojęzyczności (2019)
  • Utworzenie wspólnych struktur: Rada ds. kształcenia (od 2016 r.), Forum Kształcenia, Grupa Sterująca ds. Kształcenia, Grupa Robocza ds. Raportu Kształcenia

 

Wybrane cele i działania na lata 2020-2030 w obszarze działania Kształcenie:

  • Włączanie transgranicznych elementów do orientacji zawodowej
  • oraz kształcenia / dokształcania zawodowego w Dwumieście
  • Porozumienie o współpracy między Szkołą Ludową (VHS) a partnerami ze Słubic w sprawie ofert kształcenia dla dorosłych
  • Opracowanie koncepcji wielojęzyczności oraz działań na rzecz promowania wielojęzyczności indywidualnej i wielojęzyczności w sferze publicznej
  • Wzrost kompetencji w zakresie języka sąsiada oraz komunikacji interkulturowej na wszystkich etapach kształcenia

Dalsze informacje z obszaru współpracy Kształcenie znajdują się w AKTUALNOŚCIACH.