Diese Webseite verwendet Cookies, um das Sammeln und Analysieren statistischer Daten in anonymisierter Form zu ermöglichen.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
 
Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
Seiteninhalt

Współpraca

Regularna współpraca pomiędzy Frankfurtem nad Odrą i Słubicami zaczęła się w latach 50-tch wraz z umową dotyczącą wspólnej pomocy przeciwpowodziowej. Z upływem czasu współpraca rozwinęła się na dalsze obszary życia. Podstawą obecnej współpracy transgranicznej obu miast oraz pracy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji jest Słubicko-Frankfurcki Plan Działania na lata 2010-2020.
Plan Działania opiera się na wynikach Słubicko-Frankfurckiej Konferencji Przyszłości 2020, na której w czerwcu 2009 r. ponad 200 obywateli z obu miast opracowało wizję Dwumiasta. Wyniki tej konferencji wypracowano pod kierownictwem ówczesnego Burmistrza dra Ryszarda Bodziackiego i Nadburmistrza Martina Patzelta. 29 kwietnia 2010 r. zostały one zatwierdzone przez obie Rady Miejskie jako Słubicko-Frankfurcki Plan Działania na lata 2010-2020.
8 maja 2014 r. radni Słubic i Frankfurtu nad Odrą podczas Wspólnego Posiedzenia w Collegium Polonicum uchwalili Aktualizacjię Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2014-2020 w odniesieniu do okresu finansowego UE 2014-2020.
Zgodnie z podjętą uchwałą współpraca transgraniczna opierać się będzie na trzech nadrzędnych celach:

1. Długotrwały, transgraniczny rozwój miejski
2. Wspólny rozwój gospodarczy, transgraniczne badania i wzrost zatrudnienia
3. Międzynarodowe miejsce kształcenia

Te trzy cele zostały uszczegółowione przez 15 kierunków rozwoju i 46 propozycji projektów na okres 2014 – 2020. Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji koordynuje realizację Planu Działania i wspiera urzędy w przygotowaniu dokumenatacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla nowych projektów. Zaktualizowany Plan Działania uwzględnia priorytety następujących strategii: Europa 2020, EFRR Brandenburgia 2014-2020, Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Lubuskie–Brandenburgia 2014-2020.

Wyróżnienia za współpracę pomiędzy Fankfurtem nad Odrą i Słubicami:

Nagroda Samorządowa Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler (2018)

W 2017 roku Centrum Kooperacji ubiegało się w imieniu Frankfurtu nad Odrą i Słubic o Nagrodę Samorządową Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler.
Nagroda ta jest przyznawana corocznie gminom lub regionom za współpracę z europejskimi partnerami. Jeden z warunków przyznania tej nagrody zakłada, że współpraca między partnerami powinna mieć długotrwały i pozytywny wpływ na życie mieszkańców oraz  wzmacniać europejską ideę. Kluczowe znaczenie odgrywa również wpływ współpracy w następujących obszarach: wzmocnienie lokalnej demokracji, zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców, modernizacja administracji publicznej, wzmocninie siły gospodarczej oraz wspieranie europejskiej integracji.
W 2018 r. nagrodę otrzymały miasta Frankfurt nad Odrą oraz Słubice jako dowód uznania ich bliskiej i owocnej współpracy. Wyróżnienie to odebrali w Lipsku 02.02.2018 r. dr Martin Wilke, Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą oraz Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Słubic.

Wypowiedzi:

Dr. Martin Wilke, Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą: „Jestem bardzo dumny z tego, że nasza transgraniczna współpraca została doceniona również na szczeblu ogólnokrajowym. Fundacja Goerdeler oraz miasto Lipsk wyraźnie doceniają wartość dodaną, która płynie z naszej współpracy dla mieszkańców i odwiedzających nasze miasta. We współpracę zaangażowanych jest wiele instytucji. Mieszkańcy naszego Dwumiasta korzystają z rożnorodności oferty kulturalnej, usług czy edukacji w wymiarze transgranicznym.”

Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Słubic: „Kolejna nagroda, którą otrzymują Słubice i Frankfurt nad Odrą jako Dwumiasto motywuje nas jeszcze bardziej do dalszej współpracy. Jest to dla nas znak, że nasze działania są doceniane nie tylko przez naszych mieszkańców, ale również przez innych. Tę nagrodę odbieram również jako ocenę naszych wspólnych projektów”.

Dwumiasto Frankfurt nad Odrą i Słubice jako „doskonałe miejsce w Kraju Idei” (2016)

Deutsche Bank i przedstawiciele inicjatywy o nazwie „Deutschland – Land der Ideen" (Niemcy – Kraj Idei) wyróżnili Słubice i Frankfurt nad Odrą za realizację wspólnego projektu „Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą – Słubice" jako doskonały przykład wartości płynącej ze wspólnych działań. Przekonaliśmy organizatorów, w jaki sposób można wzmocnić położenie na granicy polsko-niemieckiej poprzez umiejętną współpracę pomiędzy dwoma miastami. Inicjatywa „Deutschland – Land der Ideen” została utworzona w 2005 r. przez rząd federalny oraz Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu (BDI) i wraz z Fundacją Deutsche Bank nagradza corocznie „doskonałe miejsca w Kraju Idei”. W konkursie w 2016 r. wyróżniono projekty i pomysły, które wykorzystywały potencjały płynące z sąsiedztwa w sensie wspólnoty, współpracy i integracji, pokonując w ten sposób teraźniejsze i przyszłe wyzwania społeczne. Komisja składająca się z ekspertów i przedstawicieli obszarów nauki, gospodarki, polityki oraz dziennikarstwa wyróżniła razem z sześcioosobową radą europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą - Słubice spośród bliko 1000 zgłoszeń. Łącznie nagrodzono sto miejsc, przy czym nasze Dwumiasto było jedynym laureatem spośród samorządów lokalnych.  Mario Werner przekazał nagrodę w ręce dra Martina Wilke, Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą oraz Tomasza Ciszewicza, Burmistrza Słubic podczas otwarcia obchodów Święta Hanzy na moście łączącym oba miasta oraz zaznaczył, że: „Tego rodzaju europejska współpraca otwiera przed Frankfurtem nad Odrą i Słubicami nowe szanse. Szanse na rozwój oferty edukacyjnej oraz przeciwdziałanie odpływowi mieszkańców i zmianom demograficznym.”

Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej (2011)

Polskie  Ministerstwo Infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu,  Budownictwa i Rozwoju Miast nagrodziło w maju 2011 Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w konkursie na modelowe  projekty  współpracy polsko-niemieckiej. Wspólne biuro obu administracji miejskich jest jednym z sześciu nagrodzonych projektów, które zostały wybrane spośród 50 inicjatyw pogranicza polsko-niemieckiego. Jury argumentowało przyznanie wyróżnienia szybką i skuteczną reakcją Centrum Kooperacji na potrzebę wspólnego rozwoju Dwumiasta i aktywizacji jego potencjałów. Dzięki temu współpraca między Frankfurtem n. Odrą i Słubicami  prowadzi do kompleksowego i zintegrowanego rozwoju obu miast i rozciąga się na wszystkie obszary działania życia. Uzasadniając swoją decyzję, jury nawiązało do współpracy: „Jest ona nie tylko strategiczna i długotrwała, ale również uwzględnia projekty i działania krótkotrwałe. Krótkotrwałe komponenty przejawiają się w pakiecie środków, które sprawiają, że sukcesy współpracy są bezpośrednio namacalne i przydatne dla zwykłego obywatela." 08.11.2011 w siedzibie Komisji Europejskiej w Berlinie nagrodę odebrali dr Martin Wilke - Nadburmistrz Frankfurtu n. Odrą, Tomasz Ciszewicz – Burmistrz Słubic, a także Sören Bollmann i Joanna Pyrgiel ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji. Nagrodę wręczył Rainer Bomba - Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast oraz Janusz Żbik - wiceminister infrastruktury. Nagroda obejmowała wsparcie naukowe oraz organizacyjne projektu do jesieni 2012 r. jak i wsparcie finansowe w wysokości 5000 EUR.

Pozostałe wyróżnienia za współpracę Frankfurtu nad Odrą i Słubic

  • Polsko-Niemiecka Nagroda Samorządowa (2009)
  • Najlepsze polsko-niemieckie partnerstwo miast (2002)
  • Plakieta Honorowa Rady Europy (1999)
  • Flaga Honorowa Rady Europy (1994)
  • Europejski Dyplom Rady Europy za współpracę i krzewienie idei europejskiej (1993)