Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Współpraca

Początki współpracy między Frankfurtem nad Odrą a polskim miastem Słubice sięgają lat 50-tych XX wieku, kiedy to zawarto porozumienie o wzajemnej pomocy przeciwpowodziowej. Dziś miasta, które łączy trzystumetrowy most na Odrze, są tak ściśle ze sobą powiązane, że zarówno mieszkańcy, jak i goście doświadczają ich jako wspólnej przestrzeni miejskiej, której szczególny urok polega na tym, że rzeka wyznacza jednocześnie granicę narodową, językową i walutową. Tysiące ludzi, którzy mieszkają po jednej stronie rzeki, pracują po drugiej stronie, chodzą tam do szkoły, przedszkola, kina, hali koncertowej, spacerują po obu nadodrzańskich promenadach i robią zakupy raz tu raz tam. W Dwumieście uruchomiona jest transgraniczna linia autobusowa, z której korzystają głównie studenci, osoby dojeżdżające do pracy i robiące zakupy. Działają też połączenia wodne przez Odrę, istnieje polsko-niemiecka informacja turystyczna, dwujęzycznye przedszkola i realizowane są trasngraniczne projekty szkolne. Odbywają się tu liczne polsko-niemieckie i międzynarodowe festiwale. Co roku 9 maja świętujemy wspólnie Dzień Europy. Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i Collegium Polonicum w Słubicach studiują  ludzie z ponad stu krajów. Na potrzeby codziennej współpracy obu administracji miejskich dziesięć lat temu utworzono wspólne biuro – Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, a na potrzeby jednolitej promocji oba miasta już w 2012 roku wypracowały wspólne logo: "Frankfurt nad Odrą Słubice - Ohne Grenzen - Bez granic", w kolorze niebieskim i zielonym, jak Odra i piękna przyroda otaczająca oba miasta.

Aby Dwumiasto nadal się rozwijało, radni obu miast uchwalili w dniu 12.12.2019 r. trzeci wspólny Słubicko-Frankfurcki Plan Działania. Wizje, cele i 54 działania wyznaczają priorytety na następne dziesięć lat w czterech obszarach działań: kształcenie, jakość życia, infrastruktura i usługi,  gospodarka, komunikacja i partycypacja. Plan działania na lata 2020-2030 został opracowany w ramach jednorocznego procesu, w którym uczestniczyło ponad stu przedstawicieli obu miast z dziedziny polityki, administracji i społeczeństwa. Punktem wyjścia było dwudniowe forum pomysłów w grudniu 2018 r., podczas którego uzyskaliśmy cenne wskazówki od innych Dwumiast położonych przy granicach szwedzko-fińskiej, hiszpańsko-portugalskiej i włosko-słoweńskiej.

Koordynacja realizacji planu działania została powierzona Słubicko-Frankfurckiemu Centrum Kooperacji.

Obszary współpracy:

Wyróżnienia za współpracę pomiędzy Fankfurtem nad Odrą i Słubicami:

Nagroda Samorządowa Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler (2018)

W 2017 roku Centrum Kooperacji ubiegało się w imieniu Frankfurtu nad Odrą i Słubic o Nagrodę Samorządową Fundacji im. Carla i Anneliese Goerdeler.
Nagroda ta jest przyznawana corocznie gminom lub regionom za współpracę z europejskimi partnerami. Jeden z warunków przyznania tej nagrody zakłada, że współpraca między partnerami powinna mieć długotrwały i pozytywny wpływ na życie mieszkańców oraz  wzmacniać europejską ideę. Kluczowe znaczenie odgrywa również wpływ współpracy w następujących obszarach: wzmocnienie lokalnej demokracji, zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców, modernizacja administracji publicznej, wzmocninie siły gospodarczej oraz wspieranie europejskiej integracji.
W 2018 r. nagrodę otrzymały miasta Frankfurt nad Odrą oraz Słubice jako dowód uznania ich bliskiej i owocnej współpracy. Wyróżnienie to odebrali w Lipsku 02.02.2018 r. dr Martin Wilke, Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą oraz Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Słubic.

Wypowiedzi:

Dr. Martin Wilke, Nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą: „Jestem bardzo dumny z tego, że nasza transgraniczna współpraca została doceniona również na szczeblu ogólnokrajowym. Fundacja Goerdeler oraz miasto Lipsk wyraźnie doceniają wartość dodaną, która płynie z naszej współpracy dla mieszkańców i odwiedzających nasze miasta. We współpracę zaangażowanych jest wiele instytucji. Mieszkańcy naszego Dwumiasta korzystają z rożnorodności oferty kulturalnej, usług czy edukacji w wymiarze transgranicznym.”

Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Słubic: „Kolejna nagroda, którą otrzymują Słubice i Frankfurt nad Odrą jako Dwumiasto motywuje nas jeszcze bardziej do dalszej współpracy. Jest to dla nas znak, że nasze działania są doceniane nie tylko przez naszych mieszkańców, ale również przez innych. Tę nagrodę odbieram również jako ocenę naszych wspólnych projektów”.

Dwumiasto Frankfurt nad Odrą i Słubice jako „doskonałe miejsce w Kraju Idei” (2016)

Deutsche Bank i przedstawiciele inicjatywy o nazwie „Deutschland – Land der Ideen" (Niemcy – Kraj Idei) wyróżnili Słubice i Frankfurt nad Odrą za realizację wspólnego projektu „Europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą – Słubice" jako doskonały przykład wartości płynącej ze wspólnych działań. Przekonaliśmy organizatorów, w jaki sposób można wzmocnić położenie na granicy polsko-niemieckiej poprzez umiejętną współpracę pomiędzy dwoma miastami. Inicjatywa „Deutschland – Land der Ideen” została utworzona w 2005 r. przez rząd federalny oraz Federalny Związek Niemieckiego Przemysłu (BDI) i wraz z Fundacją Deutsche Bank nagradza corocznie „doskonałe miejsca w Kraju Idei”. W konkursie w 2016 r. wyróżniono projekty i pomysły, które wykorzystywały potencjały płynące z sąsiedztwa w sensie wspólnoty, współpracy i integracji, pokonując w ten sposób teraźniejsze i przyszłe wyzwania społeczne. Komisja składająca się z ekspertów i przedstawicieli obszarów nauki, gospodarki, polityki oraz dziennikarstwa wyróżniła razem z sześcioosobową radą europejskie Dwumiasto Frankfurt nad Odrą - Słubice spośród bliko 1000 zgłoszeń. Łącznie nagrodzono sto miejsc, przy czym nasze Dwumiasto było jedynym laureatem spośród samorządów lokalnych.  Mario Werner przekazał nagrodę w ręce dra Martina Wilke, Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą oraz Tomasza Ciszewicza, Burmistrza Słubic podczas otwarcia obchodów Święta Hanzy na moście łączącym oba miasta oraz zaznaczył, że: „Tego rodzaju europejska współpraca otwiera przed Frankfurtem nad Odrą i Słubicami nowe szanse. Szanse na rozwój oferty edukacyjnej oraz przeciwdziałanie odpływowi mieszkańców i zmianom demograficznym.”

Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej (2011)

Polskie  Ministerstwo Infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu,  Budownictwa i Rozwoju Miast nagrodziło w maju 2011 Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w konkursie na modelowe  projekty  współpracy polsko-niemieckiej. Wspólne biuro obu administracji miejskich jest jednym z sześciu nagrodzonych projektów, które zostały wybrane spośród 50 inicjatyw pogranicza polsko-niemieckiego. Jury argumentowało przyznanie wyróżnienia szybką i skuteczną reakcją Centrum Kooperacji na potrzebę wspólnego rozwoju Dwumiasta i aktywizacji jego potencjałów. Dzięki temu współpraca między Frankfurtem n. Odrą i Słubicami  prowadzi do kompleksowego i zintegrowanego rozwoju obu miast i rozciąga się na wszystkie obszary działania życia. Uzasadniając swoją decyzję, jury nawiązało do współpracy: „Jest ona nie tylko strategiczna i długotrwała, ale również uwzględnia projekty i działania krótkotrwałe. Krótkotrwałe komponenty przejawiają się w pakiecie środków, które sprawiają, że sukcesy współpracy są bezpośrednio namacalne i przydatne dla zwykłego obywatela." 08.11.2011 w siedzibie Komisji Europejskiej w Berlinie nagrodę odebrali dr Martin Wilke - Nadburmistrz Frankfurtu n. Odrą, Tomasz Ciszewicz – Burmistrz Słubic, a także Sören Bollmann i Joanna Pyrgiel ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji. Nagrodę wręczył Rainer Bomba - Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast oraz Janusz Żbik - wiceminister infrastruktury. Nagroda obejmowała wsparcie naukowe oraz organizacyjne projektu do jesieni 2012 r. jak i wsparcie finansowe w wysokości 5000 EUR.

Pozostałe wyróżnienia za współpracę Frankfurtu nad Odrą i Słubic

  • Polsko-Niemiecka Nagroda Samorządowa (2009)
  • Najlepsze polsko-niemieckie partnerstwo miast (2002)
  • Plakieta Honorowa Rady Europy (1999)
  • Flaga Honorowa Rady Europy (1994)
  • Europejski Dyplom Rady Europy za współpracę i krzewienie idei europejskiej (1993)