Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Projekty w ramach FMP

Wsparcie finansowe Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) od lat umożliwia miastom Frankfurt nad Odrą i Słubice realizację wspólnych projektów w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, kultura, udział młodzieży i współpraca obu administracji.

Wybrane projekty:

KPF-014/21 „Świat w naszych rękach – 22 obóz letni miast partnerskich oraz Dwumiast”

Okres realizacji projektu: 01.04.2021-30.09.2021

Obóz letni zazwyczaj gromadzi młodych ludzi z miast partnerskich Frankfurtu nad Odrą i Słubic, którzy przez dwa tygodnie uczą się ze sobą i od siebie nawzajem. Ze względu na sytuację pandemiczną w 2021 roku udział w spotkaniu wzięło około 30 młodych osób z Polski i Niemiec. Obóz letni odbył się w dniach od 5 do 16 lipca 2021 roku.

Podczas spotkania odbywały się różne warsztaty tematyczne i grupy robocze, w których młodzież mogła wymienić się doświadczeniami na różne tematy i wspólnie wypracowywać nowe pomysły i wizje. Wybrany temat łączył się z dyskusjami na temat sprawiedliwości, migracji i ucieczki, świadomości ekologicznej, integracji europejskiej, konfliktów, cyfryzacji, globalizacji, wspólnego życia, społeczeństwa i przyszłości. Ponieważ wymiana młodzieży miała na celu także zaangażowanie młodzieży z mniejszymi szansami, zorganizowano warsztaty praktyczne, w trakcie których młodym ludziom było się łatwiej porozumieć ze sobą. Podczas tych warsztatów wypróbowano umiejętności praktyczne, a młodzież miała możliwość stworzenia własnego produktu końcowego - dokumentu fotograficznego, filmu wideo czy koncertu na bębnach.

Oprócz warsztatów i innych elementów merytorycznych, odbyły się również różne wycieczki mające na celu poznanie okolicy w regionie przygranicznym, gdzie integracja europejska ma miejsce na co dzień. Uczestnicy wzięli udział w akcji „Aleja drzew życzeń”, gdzie przedstawili swoje życzenia. Zorganizowano także wycieczkę się do Poczdamu, podczas której uczestnicy zwiedzili miasto z przewodnikiem. Po zwiedzeniu parku pałacowego uczestnicy mogli udać się na spływ kajakowy po okolicznym jeziorze.

Oprócz wycieczek, uczestnikom zaproponowano również możliwość uprawiania wspinaczki.

Wyniki warsztatów zostały zaprezentowane na obozie letnim, a na polsko-niemieckim święcie lata pojawiło się wielu gości.

KPF-008/20 „Nowe wyzwania transgranicznej współpracy dla Europejskiego Dwumiasta Słubice - Frankfurt nad Odrą”

Okres realizacji projektu: 21.02.2020-28.02.2023

Projekt wspiera realizację Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030, który został przyjęty 12 grudnia 2019 r.  Realizacja działań zapisanych w Planie Działania wymaga nie tylko intensywnych konsultacji na poziomie administracyjnym, ale także pozyskania do dalszej współpracy nowych partnerów spoza obu administracji i Dwumiasta.

Planowane są warsztaty i wspólne spotkania w następujących obszarach:

1: Współpraca w dziedzinie transgranicznego kształcenia zawodowego oraz orientacji zawodowej oraz opracowanie Słubicko-Frankfurckiego Raportu ds. Kształcenia

2: Stworzenie wspólnej, uzgodnionej infrastruktury basenowej w Dwumieście

3: Działania na rzecz samorządowej ochrony klimatu w Dwumieście

4: Lepsza integracja mieszkańców dzięki wspólnej komunikacji online

5: Transgraniczny rozwój miejski Frankfurtu i Słubic

6: Wspólna inicjatywa na rzecz transgranicznych rozwiązań wyzwań sektora zdrowia

7: Współpraca gospodarcza

KPF-019/21 „Dzień Europy w Dwumieście Frankfurt nad Odrą – Słubice”

Okres realizacji projektu: 15.04.2021-30.04.2022

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Podczas Tygodnia Europy od 1 do 9 maja 2021 r. w Dwumieście odbyła się akcja PR "Argumenty na rzecz UE: dlaczego potrzebujemy Unii Europejskiej". 10 maja 2021 r. odbyło się webinarium „Odpowiedzialność UE i państw członkowskich w przypadku wystąpienia pandemii - konsekwencje w regionie przygranicznym”. Podczas formatu online uczestnicy dyskutowali z ekspertami na temat oczekiwań młodych Europejczyków z Niemiec i Polski wobec usług publicznych oraz polityki europejskiej w dobie kryzysu Koronawirusa.

W ramach debaty uczniowskiej 6 października 2021 r. we Frankfurcie nad Odrą 40 uczniów z Dwumiasta i regionu dyskutowało o wyzwaniach europejskiej polityki klimatycznej i środowiskowej. Młodzi ludzie ze Słubic, Beeskow i Berlina wspólnie wynegocjowali deklarację końcową w obszarach mobilności, transformacji energetycznej i bioróżnorodności.

27.10.2021 r. w Państwowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Brandenburgii odbyło się polsko-niemieckie oprowadzanie dla seniorów po wystawie „Die Aura der Schmelzer“.

3 listopada 2021 r. uczniowie klas 9/10 z Niemiec i Polski dyskutowali w trakcie warsztatów ilustracyjnych na temat "wolności i odpowiedzialności" i stworzyli historię w leporello, w której ukazali  proces gospodarki cyrkularnej.

KPF-46/21 "Życie na Osiedlu Królów Polskich, tzw. Małej „Moskwie” w Słubicach na przestrzeni lat"

Okres realizacji projektu: 01.02.2022-15.04.2023

Osiedle Królów Polskich, zwane potocznie „Małą Moskwą”, jest wyjątkowe na tle innych dzielnic przygranicznego miasta Słubice. W pierwszych latach powojennych zakwaterowano tu przesiedleńców z dawnych wschodnich terenów Polski, w tym wielu wyznania greckokatolickiego lub prawosławnego. Ich koncentracja w jednej dzielnicy utrudniała im szybką integrację z mieszkańcami innych osiedli. W poniemieckich koszarach w bezpośrednim sąsiedztwie Małej Moskwy stacjonowali zarówno żołnierze radzieccy, jak i polscy.
W "Małej Moskwie" ma swoją siedzibę straż pożarna, a od 2008 roku także policja. Kilka lat temu wybudowano tu cerkiew prawosławną "Pod Opieką Matki Bożej", a w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w miejscu nieistniejącego już garnizonu wojskowego, znajduje się liceum ogólnokształcące, prokuratura, sąd rejonowy i od 2000 r. siedziba administracji miejskiej, a od 2016 r. nowy dworzec autobusowy. W ostatnim czasie powstał skate park z pump trackiem. Dzięki licznym inwestycjom teren ten powieksza się i staje się coraz bardziej "nowym śródmieściem". W 2017 roku gmina Słubice postanowiła objąć dużą część „Małej Moskwy” programem rewitalizacji miasta.

Nasz projekt obejmował łącznie trzy spotkania warsztatowe: "Życie i praca w Małej Moskwie" (wymiana doświadczeń), "Pomysły na rozwój Małej Moskwy" (poprawa warunków życia w przyszłości) oraz wspólną rozmowę mieszkańców Małej Moskwy z mieszkańcami frankfurckiej dzielnicy Neuberesinchen. Warsztaty służyły wymianie wspomnień i doświadczeń byłych i obecnych mieszkańców dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1987-2022. Zaproszeni zostali przedstawiciele różnych pokoleń i grup społecznych, począwszy od młodzieży uczęszczającej do pobliskich szkół, młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową, osób w wieku produkcyjnym po seniorów.

W ramach projektu zostały napisane biografie trzech seniorów z „Małej Moskwy” w języku niemieckim i polskim.

Möchten Sie Inhalte von YouTube laden?