Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Doświadczyć Dwumiasta (2021-2023)

Od stycznia 2021 r. do końca sierpnia 2023 r. Słubice i Frankfurt nad Odrą wspólnie realizowały projekt "Doświadczyć Dwumiasta – Doppelstadt erlernen".

Celem projektu było lepsze poznanie i silniejsze utożsamienie się młodych mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą z Dwumiastem i jego okolicami. Dwumiasto miało stać się przedmiotem realnego doświadczenia zarówno w edukacji szkolnej jak i w życiu codziennym.

Aby osiągnąć tak postawiony cel, w ramach projektu opracowano dwujęzyczne materiały dydaktyczne na tematy związane z historią, kulturą, polityką i Unią Europejską, a także przyrodą w Dwumieście. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przy współpracy nauczycieli ze szkół Dwumiasta i tutejszych ekspertów. Z materiałów dydaktycznych młodzież dowie się więcej o przyrodzie po obu stronach Odry, zapozna się z historią i zabytkami Dwumiasta, pozna różnice między strukturami miejskimi i regionalnymi w Polsce i Brandenburgii oraz doświadczy sztuki po obu stronach granicy.

Materiały dydaktyczne zostaną przekazane szkołom w Słubicach i we Frankfurcie. Wcześniej odbyły się warsztaty i lekcje pokazowe, podczas których eksperci zaprezentowali materiały, a nauczyciele zapoznali się z pracą z tymi materiałami. Pomocnicze materiały dydaktyczne można pobrać z tej strony:

Przyroda w Dwumieście: Wersja PL - Wersja DE

Kultura w Dwumieście: Wersja PL - Wersja DE

Aby wesprzeć proces uczenia poprzez zabawę, udostępniamy również gry miejskie dotyczące powyższych tematów. Wszystkie gry są bezpłatne i zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Dzięki aplikacji („e-Paszport Dwumiasta”) dzieci i dorośli z Dwumiasta i spoza niego mogą dowiedzieć się więcej o wyjątkowych miejsach Europejskiego Dwumiasta i sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując zadania i quizy.

Do gry potrzebna jest darmowa aplikacja „Actionbound”, która jest dostępna w wiodących sklepach z aplikacjami, również w języku polskim.

Przykładową grę miejską na temat „Polityka i Unia Europejska w Dwumieście” można znaleźć tutaj: https://de.actionbound.com/bound/politikeu albo skanując poniższy kod QR.

Całkowity budżet projektu wyniósł 180 000 euro. Projekt był w 85% finansowany z Programu Współpracy Interreg V A 2014-2020 Brandenburgia-Polska, Oś Priorytetowa III - "Wzmacnianie transgranicznych zdolności i kompetencji".